Други

Плетење: учење за зголемување на шевовите

Плетење: учење за зголемување на шевовите

Зголемувањето на мрежите овозможува да се прошири структура. Како што е случај со намалувањето на мрежа, за оваа намена може да се користат неколку техники. Најчестиот, претставен подолу, се состои во зголемување на бод на местото. 1. Кога ќе стигнете до местото каде што сакате да се зголемите, плетете го следниот бод и проверете дали го чувате на левата игла.
2. Вметнете ја десната игла во задниот дел на бодот претходно направен на левата игла.
3. Ветете ја топката од предиво над предната страна на десната игла.
4. Донесете ја конецот и иглата преку претходниот бод, а потоа испуштете го почетниот бод од левата игла за да го завршите зголемувањето на бод.